Projekt pn.: Masz zawód - masz pracę jest realizowany w ramach 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego
Okres realizacji projektu: 02.09.2013 - 30.06.2015. Projekt jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
 
Przedmiotem projektu jest opracowanie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Available courses

Efekt projektu, którego partnerami są: Uniwersytety w Coventry i Walencji, Volkshochschule Passau i kielecka Szkoła Języka Angielskiego "Global Village".